terça-feira, 13 de janeiro de 2015

Coisas que se deviam fazer cá- III

Sciencia.cat: um site catalão de textos científicos e técnicos. Como os próspios se descrevem. "SCIÈNCIA.CAT posa a l'abast de la comunitat acadèmica internacional i del públic il·lustrat en general una part del patrimoni històric català encara poc conegut i estudiat: el constituït per les obres de caràctercientífic i tècnic que van circular en llengua catalana —tant en redacció original com en traducció a partir d'altres llengües— durant els últims segles de l'Edat Mitjana i el primer Renaixement (ss. XIII-XVI). El nom escollit constitueix, en aquest sentit, tota una declaració d'intencions, en unir patrimoni històric i una de les més útils eines d'informació actuals en un sol concepte." 

Sem comentários:

Enviar um comentário